Rektorat, 26.12.2019

Odbrana polaznih istraživanja/mr Balša Bajagić/Biotehnički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Balše Bajagića pod nazivom „Ispitivanje uticaja aplikacije fungicida na suzbijanje patogena vinove loze“ održaće se u srijedu, 15. januara 2020. godine  u 12:00 časova u sali br. 3. Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

  1. Dr Nedeljko Latinović, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Aleksandar Sedlar, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  3. Dr Jelena Latinović, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Ana Topalović, docent Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Mirko Knežević, docent Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Broj posjeta : 212