Rektorat, 27.12.2019

Magistarski rad/ Ilda Ramusović/ Filološki fakultetMagistarski rad Ilde Ramusović pod nazivom Somatizmi sa konstituentom Hand/ruka u njemačkoj i crnogorskoj frazeologiji izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 27. 12. 2019.

Broj posjeta : 278