Rektorat, 13.01.2020

Magistarski rad/ Nina Zečević/ Fakultet političkih naukaNina Zečević, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Faktor liderstva u terotprijalnim sporovima u međunarodnom pravu na osnovu studije slučaja politike Margaret Tačer prema Folklandskom pitanju", u četvrtak, 16. januara 2020. godine sa početkom u 10.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Dr Radoslav Raspopović, predsjednik Komisije

-Prof. dr Boris Vukićević, mentor 

-Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

Broj posjeta : 217