Rektorat, 15.01.2020

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda/mr Krenar Kepuška/Pririodno-matematički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Krenara Kepuške, pod nazivom  "Pristup penetracionog testiranja u web aplikacijama kao proaktivne i odbrambene tehnologije", održaće se u petak 24. 01. 2020. godine u sali 227 sa početkom u 12 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Milo Tomašević, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor 
  2. Dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore  
  3. Dr Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
 

Broj posjeta : 11

Broj posjeta : 130