Rektorat, 17.01.2020

Magistarski rad/ Nela Punošević/ Fakultet za turizam i hotelijerstvoObavještavaju se zainteresovani da se rad magistranda Punošević Nele pod nazivom “Turistička valorizacija kulturnog turističkog proizvoda Boke Kotorske” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 17.01.2020.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 177