Rektorat, 22.01.2020

Magistarski rad/ Anđela Vlahović/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

Student  magistarskih studija Anđela Vlahović

 

dosije broj  M 13/18

 

uradila je Master rad na temu:

 

"Rangiranje faktora koji utiču na stepen prihvatanja i korišćenja servisa internet bankarstva – poređenja između evropskih razvijenih i zemalja u procesu tranzicije "

Mentor : prof. dr Biljana Rondović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti 7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja. Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta  i  Biblioteci  Univerziteta Crne Gore  u  navedenom  periodu.

Broj posjeta : 338