Rektorat, 22.01.2020

Magistarski rad/ Aleksandar Tomović/ Mašinski fakultetAleksandar Tomović, braniće magistarski rad pod nazivom „Istraživanje mogućnosti primjene aktivnih magnetnih ležajeva u cilju smanjenja uticaja debalansa rotora na intezitet vibracija rotacionih mašina“ u utorak 28. 01. 2020. godine u Sali 224 – Zgrada Tehničkih fakulteta sa početkom u 11:00 časova, pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Radoš Bulatović, redovni profesor, predsjednik

Prof. dr Marina Mijanović Markuš, redovni profesor, član

Prof. dr Janko Jovanović, redovni profesor, mentor

 

                                                                       Dekanat Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Broj posjeta : 149