Rektorat, 28.01.2020

Magistarski rad/ Anđela Peković/ Fakultet političkih naukaAnđela Peković, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Kina i Rusija u post-unipolarnom svijetu: partneri ili rivali?",

u četvrtak, 30. januara 2020. godine sa početkom u 11.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije

-Prof. dr Saša Knežević, mentor 

-Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 118