Rektorat, 05.02.2020

Odbrana polaznih istraživanja/ Milica Stanišić/ Prirodno-matematički fakultet 

Odbrana polaznih istraživanja doktorandkinje mr Milice Stanišić, pod nazivom  "Vegetacija suvih travnjaka u Crnoj Gori", održaće se u srijedu 12. februara 2020. godine u sali 227 sa početkom u 14:15 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  2. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Danijela Stešević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor 
  4. Dr Urban Šilc, naučni savjetnik na Biološkom institutu “Jovan Hadži”, Slovenija, komentor
  5. Dr Božidar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
 

 

Broj posjeta : 107