Rektorat, 07.02.2020

Magistarski rad/ Vladimir Vojinović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Vladimir Vojinović, javno će braniti master rad na temu:Komunikacija u funkciji rješavanja konflikata među zaposlenima u javnom sektoru pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milivoje Radović, predsjednik
  2. Prof. dr Žarko Božović, mentor
  3. Doc. dr Mirjana Kuljak, član

Odbrana će se održati dana 19.02.2020. godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 134