Rektorat, 07.02.2020

Magistarski rad/ Lidija Radonjić/ Ekonomski fakultet



Ekonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Lidija Radonjić, javno će braniti magistarski rad na temu:Uticaj intelektualnog kapitala na politiku zaštite potrošača u procesu evropskih integracija, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Gordana Đurović, predsjednik
  2. Prof. dr Žarko Božović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 19.02.2020.godine sa početkom u 13:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 135