Rektorat, 07.02.2020

Magistarski rad/ Ana Mijatović/ Pravni fakultetMagistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Broj posjeta : 167