Rektorat, 12.02.2020

Magistarski rad/Petar Subotić/Građevinski fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET

PODGORICA

 

OBJAVLJUJE

 

da je magistarski rad pod naslovom “Komparativna analiza evropskih i JUS standarda za projektovanje čeličnih konstrukcija”, autora Petra Subotića, spec.sci građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 12.02.2020. godine.

 

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

Broj posjeta : 154