Rektorat, 17.02.2020

Magistarski rad/ Miloš Pekić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Miloš Pekić, javno će braniti master rad na temu:”Tajni kupac” u funkciji analize kvaliteta usluga kreditnih institucija u Crnoj Gori pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slobodan Lakić, predsjednik
  2. Prof. dr Božo Mihailović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 24.02.2020.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 155