Rektorat, 20.02.2020

Magistarski rad/Angelina Mrdak/Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Angelina Mrdak, javno će braniti master rad na temu:Analiza mjenice kao instrumenta naplate potraživanja u Crnoj Gori pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mijat Jocović, predsjednik
  2. Prof. dr Slobodan Lakić, mentor
  3. Prof. dr Milan Lakićević, član

Odbrana će se održati dana 04.03.2020.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 131