Rektorat, 26.02.2020

Magistarski rad/Momir Jauković/Pravni fakultetMagistrand Momir Jauković, braniće master rad pod nazivom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:Međunarodno pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, dana, 02 marta 2020.godine u 13,30h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada u sastavu :

 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Broj posjeta : 130