Rektorat, 03.03.2020

Magistarski rad/Ana Lakić/Pravni fakultetMagistrantkinja Ana Lakić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, dana, 05. marta 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Dražen Cerović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Broj posjeta : 168