Rektorat, 11.03.2020

Magistarski rad/Marija Bukilica/Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 27. st. 4. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

 

  O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Master rad „Makroekonomski efekti povezivanja Luke Bar sa zaleđem i značaj za Crnu Goru“ Marije Bukilice, studenta postdiplomskih master studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti.

Mentor je  dr Mimo Drašković, van.prof.d Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore.

Eventualne primjedbe na master rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od  7  dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

                                                   POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                 POSTDIPLOMSKE MASTER STUDIJE

 

Broj posjeta : 352