Rektorat, 05.03.2020

Magistarski rad/Aida Muzurović/Pravni fakultetMagistrantkinja Aida Muzurović, braniće master rad pod nazivom „Granice ispitivanja prvostepene presude“, dana, 12. marta 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Vellimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Broj posjeta : 465