Rektorat, 07.09.2017

Magistarski rad / Filozofski fakultet / Vukota VukotićUNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Vukota Vukotić javno će braniti magistarski rad Uticaj međunarodnih okolnosti na odnose Velike Britanije i Francuske prema Crnoj Gori 1852-1875. godine , pred Komisijom u sastavu:

 

1.Prof. dr Nada Tomović, Filozofski fakultet Nikšić

2.Prof. dr Šerbo Rastoder, Filozofski fakultet Nikšić

3.Prof. dr Nenad Perošević, Filozofski fakultet Nikšić

 

Javna odbrana obaviće se 11. 09. 2017.  godine u 12 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.