Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Miloš Orović15.01.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da će kandidat Miloš Orović, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Digitalni watermarking u uslovima komprimovanog očitavanja podataka“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Miloš Daković, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Srđan Stanković, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Budimir Lutovac, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 25. 01. 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print