Rektorat, 15.01.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Dragana Čarapić15.01.2016.  Filološki fakultet


Kandidat Mr Dragana Čarapić javno će braniti doktorsku disertaciju, pod nazivom Uporedna analiza primjera približne sinonimije u engleskom i crnogorskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Vesna Bulatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
2. Dr Rajka Glušica, redovni profesor Filoloskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
3. Dr Radmila Sević, redovni profesor Filoloskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Javna odbrana obaviće se 05. 02. 2016. godine u 13 sati u svecanoj sali Fakulteta.