Rektorat, 01.02.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petrović Dražen01.02.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA PETROVIĆ DRAŽEN

DOSIJE BROJ M 10/54

URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE VELIKIH POSLOVNIH SISTEMA SA OSVRTOM NA AD „ŽELJEZNICA CRNE GORE” PODGORICA"

Mentor : Prof. dr Ana Lalević - Filipović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 01.02. 2016.  DO 15.02. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.