Rektorat, 04.05.2020

Magistarski rad/ Nevena Tomić/ Filološki fakultetMagistarski rad Nevene Tomić pod nazivom ,,Sintaksa i semantika imeničkih predloških izraza u jeziku crnogorske dnevne štampe'' nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci u zgradi Rektorata i na sajtu Univerziteta Crne Gore. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 4. 05. 2020.

Dokumenti

Broj posjeta : 299