Rektorat, 04.02.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tamara Pejaković04.02.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da će kandidatkinja Tamara Pejaković, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Algoritmi za rekonstrukciju signala sa polinomijalnim i sinusoidalnim faznim modulacijama“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Miloš Daković, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Srđan Stanković, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Neđeljko Lekić, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 09. 02. 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Novoj sali (preko puta Studentske službe)na Elektrotehničkom fakultetuu Podgorici.