Rektorat, 18.05.2020

Magistarski rad/ Milica Anđelić/ Pravni fakultetMaster rad Milice Anđelić pod naslovom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 179