Rektorat, 20.05.2020

Magistarski rad /Lazar Nikitović/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Lazar Nikitović, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Optimizacija mjesta priključka i snage distribuiranih generatora sa aspekta minimizacije gubitaka u elektroenergetskom sistemu“, pred Komisijom u sastavu:

 Prof. dr Vladan Radulović, ETF Podgorica, predsjednik,

 Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, mentor,

 Prof. dr Vesna Popović - Bugarin, član,

 Prof. dr Milovan Radulović, ETF Podgorica, član,

 Doc. dr Martin Ćalasan, ETF Podgorica, član.

 

Odbrana rada će se održati dana 29.05.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

Broj posjeta : 121