Rektorat, 09.02.2016

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Ševket Drnda09.02.2016.  Građevinski fakultet


 

Objavljuje da je magistarski rad pod naslovom “Tehnologija betona na objektima za prečišćavanje otpadnih voda”, autora Ševketa Drnde, Spec.Sci.građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 09.02.2016. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.