Rektorat, 02.06.2020

Magistarski rad/ Darko Bulatović/ Pravni fakultetMaster rad Darka Bulatovića pod naslovom „Svojina kao društvena funkcija“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 132