Rektorat, 25.06.2020

Magistarski rad/ Mihailo Micev/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Mihailo Micev, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Optimizacija parametara modela i upravljačkih uglova prekidačkog reluktantnog motora primjenom metaheurističkih algoritama“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milovan Radulović, ETF Podgorica, predsjednik,
  2. Prof. dr Vladan Vujičić, ETF Podgorica, mentor,
  3. Prof. dr Vesna Popović-Bugarin, ETF Podgorica, član,
  4. Doc. dr Martin Ćalasan, ETF Podgorica, član,
  5. Doc. dr Žarko Zečević, ETF Podgorica, član.

 

Odbrana rada će se održati dana 03.07.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

                                

Broj posjeta : 118