Rektorat, 26.06.2020

Magistarski rad/ Milica Anđelić/ Pravni fakultetMagistrantkinja Milica Anđelić, braniće master rad pod nazivom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima“, dana, 03. jula 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Broj posjeta : 102