Rektorat, 26.06.2020

Doktorska disertacija/Mr Milica Jelić/ Filozofski fakultet 

 

Mr Milica Jelić javno će braniti doktorsku disertaciju
Vaspitni uticaj na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić
2. Prof. dr Vučina Zorić, Filozofski fakultet Nikšić
3. Dr.sc Edita Slunjski, Sveučilište u Zagrebu

Javna odbrana obaviće se 02. 07. 2020. godine u 13.00 sati u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

 

Broj posjeta : 2

Broj posjeta : 138