Rektorat, 11.02.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Veselin Manojlović11.02.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da će kandidat Veselin Manojlović, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Hardverska i softverska rješenja za automatizaciju nadzora procesa proizvodnje“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Veselin Ivanović, ETF Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Zoran Mijanović, ETF Podgorica, mentor,
3.  Doc. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, član,
4.  Prof. dr Milovan Radulović, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 19. 02. 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.