Rektorat, 30.06.2020

Doktorska disertacija/ Milena Radonjić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice obavještava javnost:

Kandidatkinja mr Milena Radonjić javno će braniti doktorsku disertaciju »Javni dug i makroekonomske performanse u zemljama Zapadnog Balkana«, pred Komisijom određenoj na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore, u sastavu:

 

  • Prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet Podgorica, predsjednik;
  • Prof. dr Miomir Jakšić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, mentor;
  • Prof. dr Milivoje Radović, Ekonomski fakultet Podgorica, član.

 

Javna odbrana će se održati u ponedjeljak, 06.07.2020. godine, sa početkom u 10h u sali „Mediteran“ na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Broj posjeta : 100