Rektorat, 06.07.2020

Magistarski rad/ Konstantin Dragović/ Građevinski fakultet 

 

Na osnovu člana 30. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore donosim

 

 

RJEŠENJE

o odbrani magistarskog rada

 

I

Kostantina Dragovića, Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – smjer za menadžment i tehnologiju građenja, braniće magistarski rad pod naslovom ”Komparativna analiza izdanja iz 1999. i 2017. godine opštih uslova FIDIC formi ugovora. Studije slučaja: Construction i Plant & Design Build”, dana 09.07.2020. godine, u 12,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

II

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Nenad Ivanišević, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  2. Prof.dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  3. Dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

- GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI -

 

 

                                                                                                  DEKAN,

 

                                                                                        Prof.dr Marina Rakočević

Broj posjeta : 89