Rektorat, 07.07.2020

Magistarski rad/ Martina Ivanović/ Ekonomski fakultetStudent  master studija Martina Ivanović dosije broj  m 763/06 uradila je master rad na temu:

 

"Metodološke osnove upravljanja odnosom sa klijentima kroz IT rješenja“

 mentor : prof. dr Vujica Lazović

 

rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

Broj posjeta : 94