Rektorat, 15.07.2020

Magistarski rad/ Srđan Milunović/ Ekonomski fakultetStudent master studija SRĐAN MILUNOVIĆ

dosije broj M 515/06

 uradio je master rad na temu:

 

 

" PRILAGOĐAVANJE INSTRUMENATA MARKETING MIKSA U USLOVIMA DEREGULACIJE I LIBERALIZACIJE CRNOGORSKOG TRŽIŠTA OSIGURANJA-STUDIJA SLUČAJA KOMPANIJE “LOVĆEN”OSIGURANJE AD PODGORICA“

 

Mentor : Prof. dr Milijana Novović Burić

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne primjedbe na master rad dostaviti VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA, 15. 07. 2020. GODINE

 

Broj posjeta : 137