Rektorat, 21.07.2020

Magistarski rad/ Filip Sarić/ Građevinski fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI

 

 

OBJAVLJUJE

 

Da će javna odbrana polaznih istraživanja za magistarski rad pod radnim nazivom: ”Analiza uticaja autoputa Bar-Boljare na energetsku efikasnost drumskog saobraćaja” kandidata Filipa Sarića, sa studijskog programa Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu, biti održana 24.07.2020. godine, u 11,30h, u sali 010 Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kandidat će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program svog magistarskog rada pred Komisijom za ocjenu podobnosti teme i kandidata, u sastavu:

 

  • Prof. dr Radmila Sinđić Grebović, dipl.inž.građ, varedni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

  • Prof. dr Radoje Vujadinović, dipl.inž.maš, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

  • Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 152