Rektorat, 22.07.2020

Magistarski rad/ Milica Marđokić/ Fakultet političkih naukaMilica Marđokić, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Aktivne mjere zapošljavanja mladih na tržištu rada Crne Gore - komparacija sa iskustvom država Evropske unije, u četvrtak, 23. jula 2020. godine sa početkom u 10.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

-Doc. dr Uglješa Janković, mentor 

-Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, član Komisije

Broj posjeta : 74