Rektorat, 22.07.2020

Magistarski rad/ Ines Peraš/ Prirodno-matematički fakultetObavještenje

 

Ines Peraš, braniće magistarski rad pod nazivom

 

 

Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (Pecten jacobaeus, Linnaeus 1758) na području Bokokotorskog zaliva“ “

 

u petak 24. 07. 2020. godine sa početkom u 14 časova u Sali 210 pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Milica Mandić, viši nauč. sar. Instituta za biologiju mora u Kotoru, predsjednik

  2. Dr Mirko Đurović, nauč. sar. Instituta za biologiju mora u Kotoru, član

  3. Andrej Perović, red. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor

 

IZ DEKANATA PMF-a

 

Broj posjeta : 110