Rektorat, 24.07.2020

Magistarski rad/ Osman Šurla/ Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJE

 

 

Magistarski rad pod nazivom “Makrozoobentos donjeg toka rijeke Bojane” kandidata Osmana Šurle, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 24. 07. 2020. godine.

 

 

IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 278