Rektorat, 03.10.2017

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Radmila GagićZbog objektivnih okolnosti, ranije zakazana odbrana magistarskog rada kandidatkinje Radmile Gagić, se odlaže, tako da

 

Pomorski fakultet Kotor daje novo

 

OBAVJEŠTENJE

 

Radmila Gagić, specijalista Pomorskih nauka iz Tivta,  javno će braniti magistarski rad „Primjena analitičkih modela za procjenu emisije zagađivača sa kruzer brodova u Bokokotorskom zalivu“  dana  7. oktobra    2017. godine (subota), sa početkom u  11.00 časova, na Pomorskom fakultetu Kotor.

         

Kandidat će svoj magistarski rad  braniti pred Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor  23.09. 2017.  godine u sastavu:

 

- Prof.dr Lazo Vujović, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

- Doc. dr Špiro ivošević, Pomorski fakultet Kotor, član,

- Prof.dr Danilo Nikolić, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 

 Kotor, 3.10.2017. godine

                                                                             Pomorski fakultet Kotor

                                                                          Postdiplomske magistarske studije