Rektorat, 18.02.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dejan Abazović18.02.2016.  Elektrotehnički fakultet


Magistarski rad «Predlog modela i procesa za upravljanje informacionim sistemom sa primjerom implementacije», kandidata Dejana Abazovića, dipl.ing.el., nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.