Rektorat, 19.02.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Novica Vujović19.02.2016.  Filološki fakultet


Novica Vujović javno ce braniti magistarski rad Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine, pred Komisijom u sastavu:
1. Prof. dr Zorica Radulović, predsjednik
2. Doc. dr Draško Došljak, mentor, član
3. Doc. dr Miloš Krivokapić, član

Javna odbrana obaviće se 25. 2. 2016. u 12 sati, u svečanoj sali Fakulteta.