Rektorat, 16.09.2020

Doktorska disertacija/ mr Marina Vukotić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da će kandidatkinja mr Marina Vukotić javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Tjelesna visina adolescenta u Crnoj Gori i njen odnos sa drugim longitudinalnim mjerama kao potencijalnim prediktorima“ pred komisijom u sastavu:

  1. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. dr Georgi Georgiev, Fakultet fizičkog vaspitanja, sporta i zdravlja Univerziteta Sveti Kiril i Metodije, Skoplje
  3. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  4. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  5. dr Danilo Bojanić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati  dana 28.09.2020.godine sa početkom u 16:00 časova, u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore

Broj posjeta : 164