Rektorat, 17.09.2020

Magistarski rad/ Danilo Katnić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Danilo Katnić, javno će braniti master rad na temu:”Uloga biznis etike u funkciji unapređenje društvene odgovornosti preduzeća” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jasmina Ćetković, predsjednik
  2. Prof. dr Anđelko Lojpur, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 28.09.2020.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 150