Rektorat, 24.09.2020

Magistarski rad/ Mirjana Mugoša/ Fakultet političkih naukaMirjana Mugoša, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Odnos Položaj i funkcionalnost jednoroditeljskih porodica, koje nastaju razvodom braka, u sistemu socijalne i dječje zaštite Crnoj Gori u petak, 2. oktobra 2020. godine sa početkom u 11.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Komisije

-Prof. dr Čedo Veljić, mentor

-Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Broj posjeta : 103