Rektorat, 10.10.2017

Magistarski rad / Pravni fakultet / Petar KadićUNIVERZITET CRNE GORE

PRAVNI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistrand Petar Kadić braniće magistarski rad pod naslovom „Ekstradicija kao jedan od osnovnih međunarodnih instrumenata ostvarivanja i pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima“, dana, 16.10.2017.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Stanko Bejatović-Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu)

2. Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Velimir Rakočević -član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)