Rektorat, 24.02.2016

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Dragica Damjanović24.02.2016.  Građevinski fakultet


 

Dragica Damjanović,dipl.inž.građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – smjer konstruktivni, braniće magistarski rad pod naslovom ”Trajnost AB konstrukcija izloženih agresivnom dejstvu morske sredine”, dana 25.02.2016. godine, u 12,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Radenko Pejović,dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici.
2. Dr Pero Vujović,dipl.inž.građ.,  docent Građevinskog fakulteta u Podgorici.
3. Prof. dr Radomir Zejak,dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici.