Rektorat, 14.10.2020

Magistarski rad/ Miloš Krušić/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama magistarski rad kandidata Miloša Krušića pod naslovom Multinacionalne kompanije kao akteri globalizacije i scoijalne posledice njihovog djelovanja, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 62